Spelregels agenda Voor elkaar in Enkhuizen

Op deze site vind je activiteiten van organisaties en bewoners. We streven ernaar om alle activiteiten in Enkhuizen hier, op 1 plek, te kunnen vinden. Samen zorgen we voor een groot bereik en iedereen kan makkelijk zelf een activiteit in de agenda op deze website plaatsen. Scroll door de agenda om te kijken welke activiteit bij je past. Gebruik de filters om te zoeken op interesse, locaties of doelgroep. Wil je een activiteit plaatsen in de agenda? Lees dan hieronder eerst even de spelregels en volg de instructies. Kom je er niet uit? Mail dan naar info@voorelkaarinenkhuizen.nl

 1. Iedere organisatie, groep, club, vereniging, stichting of persoon die een sociaal laagdrempelige activiteit organiseert welke bijdraagt aan het welzijn van de inwoners van de Gemeente Enkhuizen, binnen de grenzen van de Gemeente Enkhuizen, mag deze plaatsen in de agenda.
  Is de activiteit bedoeld voor inwoners van Enkhuizen, maar vindt deze plaats buiten de gemeentegrenzen, neem dan contact met ons op.
 2. De activiteiten zijn toegankelijk voor inwoners van Enkhuizen.
 3. Geen plaatsing van commerciële activiteiten. Reclame, politieke- of religieuze werving zijn niet toegestaan.
  a.Uitzonderingen kunnen zijn: speciale feesten, open dagen of inspraakavonden.
 4. Alle verplichte velden moeten ingevuld worden, anders wordt het item niet geplaatst.
 5. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de pagina en de geplaatste activiteiten.
 6. Content moet zelf gemaakt en geplaatst worden.
 7. Wanneer plaatsen niet lukt kan Welwonen helpen plaatsen van de activiteiten op de agenda, met als doel het zelfstandig te leren doen.
 8. Activiteiten kunnen zelfstandig geplaatst worden. De controle vindt achteraf plaats. Als het geplaatste item niet voldoet aan de spelregels, dan kan dit worden verwijderd.
 9. Discriminerende teksten, grof taalgebruik en haat zaaien wordt niet getolereerd.
 10. Beheerders kan plaatsing van een activiteit weigeren, omdat de activiteit niet past niet binnen de gestelde eisen. De beheerder zal wel tips geven hoe de activiteit aan te passen.
 11. Er kan altijd bezwaar aangetekend worden wanneer de activiteit niet geplaatst wordt
 12. Spelregels kunnen aangepast worden als wij dat nodig vinden. Deze zullen dan met de betrokken organisaties worden gedeeld.
 13. Heb je vragen?
  mail naar info@voorelkaarinenkhuizen.nl
 1. de omschrijving van de activiteit is opgebouwd uit:
  a.Doelgroep
  b.Wanneer
  c.Waar
  d.Begin- en eindtijd
  e.Kosten
  f.Contactmogelijkheden
 2. Wees kort en bondig
 3. Controleer de spelling en inhoud goed en laat een ander er ook naar kijken.
 4. Verwijs door naar een andere pagina als je meer informatie kwijt wilt.
 5. Plaats een leuke foto waardoor mensen alleen al door de foto geïnteresseerd raken.
 6. Vraag in je omgeving om hulp als het niet lukt. Je mag ook altijd een mail sturen naar info@voorelkaarinenkhuizen.nl

Het doel van de agenda van ‘Voor elkaar in Enkhuizen’ is om bewoners uit Enkhuizen met elkaar in verbinding te brengen. 1 plek waar je sociaal laagdrempelige activiteiten kunt vinden. 1 plek waar organisaties onderling kunnen zien wat andere organisaties aan activiteiten te bieden hebben. Dit voorkomt overlappen, stimuleert de samenwerking en geeft inzicht in elkaars werk.

Kernwaarden zijn vertrouwen, betrokkenheid, samen en plezier.

Privacy
Welwonen (beheerder van deze website) handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Zonder de nadrukkelijke toestemming van betrokkenen verstrekken wij geen persoonlijke informatie aan derden.

 1. Iedereen die een foto plaatst op de site is zelf verantwoordelijk voor de verweven licentie en of toestemming van de personen die op de foto staan.
 2. Verzoeken van derden om een foto te verwijderen worden na verificatie van personen gehonoreerd. De activiteit wordt in zijn geheel verwijderd. De persoon/organisatie van de activiteit blijft verantwoordelijk voor het opnieuw plaatsen van een activiteit.

Welwonen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie verstrekt op deze website. Welwonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van foto’s die in strijd zijn met de AVG.
De persoon die het item plaatst is ten allen tijden verantwoordelijk voor het door hem/haar geplaatste item.

De Belmobiel is een vervoersservice voor 60-plussers. Voor € 1,50 wordt u binnen de gemeente Enkhuizen van A naar B gebracht. Dit kan zijn naar een activiteit, een vriend of de kapper.

 • rijdt van deur tot deur in Enkhuizen en naar enkele adressen in Bovenkarspel
 • rijdt ma t/m za van 9.00 tot 17.00 uur (niet op zon- en feestdagen)
 • uw rollator mag mee
 • € 1,50 per persoon per rit
 • € 0,75 extra per persoon voor een rit naar Bovenkarspel
 • onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Voor meer informatie over de belmobiel klik hier

© Copyright - Voor elkaar in enkhuizen